Ontslag

Een werkgever mag je nooit zomaar ontslaan. Daar moet de werkgever goede redenen voor hebben en daarnaast moeten daar bewijzen voor zijn. Ook is de werkgever verplicht om de reden te laten weten waarom je ontslagen bent. Je hebt immers het recht om te weten waarom de werkgever niet meer met jou verder wilt. Een ontslag kan de volgende redenen hebben:

  • Reorganisatie ontslag.
  • Bedrijfseconomische redenen.
  • Arbeidsongeschiktheid.
  • Disfunctioneren.

Indien de werkgever één van deze redenen aanhaalt, dan moet hij daar ook bewijzen van kunnen laten zien. Bij bedrijfseconomische redenen moet de werkgevers financiële cijfers kunnen aantonen en hiermee het ontslag verantwoorden. Bij disfunctioneren moet er altijd sprake zijn van dossieropbouw, anders mag de werkgever je niet ontslaan. In enkele gevallen heeft de werkgever een ontslagverbod en kun je niet ontslagen worden.

Ontslag en daarna?

Het kan voorkomen dat de werkgever om welke redenen dan ook niet meer verder wil met jou als werknemer. Dit kan onverwachts komen, maar misschien had je het al zien aankomen. Het verlies brengt logischerwijs veel emoties met zich mee. Indien het gebeurt dan is het altijd van belang om naar de reden te vragen waarom je wordt ontslagen. Vraag hiervan ook een schriftelijke bevestiging, want dit is tevens een bewijsstuk. Een ontslag kan je overvallen, maar het is belangrijk om hiermee niet akkoord te gaan. Je hoeft in de eerste instantie nog niets te ondertekenen en de werkgever kan je daar ook niet toe verplichten. Je mag in je recht gaan staan en je kunt aangeven dat je eerst advies wil inwinnen alvorens je beslissingen of besluiten gaat maken. De ontslagprocedure die volgt is erg complex. Het UWV komt in beeld wanneer het ontslag komt na langdurige ziekte of vanwege bedrijfseconomische redenen. Alle andere ontslaggronden worden behandeld via de kantonrechter. Vanwege de complexiteit is het adviserend om hulp te vragen aan organisaties die gespecialiseerd zijn in ontslagzaken. Ontslagspecialist kan je hierbij helpen. Zij hebben juristen en advocaten in dienst, die al ruim 20 jaar ervaring hebben met ontslagzaken en zij kunnen je helpen bij de ontslagprocedure. De juristen en advocaten kunnen procederen of onderhandelen. Hiermee kan het ontslag worden voorkomen of kan er een maximale ontslagvergoeding worden verkregen, zodat het ontslag minder pijnlijk wordt.

Vergoedingen en rechtsbijstand

Sinds 2015 heeft de werknemer meestal recht op een vergoeding indien hij of zij het ontslag krijgt. Dit wordt een transitievergoeding genoemd.  Voor de hoogte van deze vergoeding wordt er gekeken naar leeftijd, aantal jaren in dienst en de hoogte van je huidige salaris. Ook heb je in sommige gevallen recht op een WW-uitkering. De hoogte van je WW-uitkering hangt ook af van je salaris. Allereerst wordt het dagloon berekend en er wordt gekeken naar je loon van de laatste twaalf maanden voordat je werkloos werd. Iedere Nederlander kan een verzekering voor rechtsbijstand afsluiten. Deze verzekering bestaat uit verschillende modules, die van toepassing kunnen zijn. Als je bent verzekerd met de module ‘werk’, dan mag je bij ontslag zelf de advocaat of jurist uitkiezen. Deze advocaat of jurist staat je bij in de gerechtelijke procedure. De kosten hiervoor worden dan vergoed door de rechtsbijstandverzekeraar. Ben je onlangs ontslagen, dan is het van belang om deze procedure direct goed aan te pakken en Ontslagspecialist helpt je daarbij. Zij zijn bereikbaar via het telefoonnummer 0900 – 123 73 24. Via de website https://www.ontslagspecialist.nl/ontslag.html kun je het adviesformulier invullen en versturen. Hierin omschrijf je het conflict met de werkgever en je laat je gegevens achter. Ontslagspecialist neemt vervolgens contact met je op. Het eerste ontslag advies is helemaal gratis.